36º Cto. provincial de Álava de Trinquete

Estadio S.D.

Cervantes Ibilbidea, 20, 01007 Vitoria-Gasteiz, Álava, España